Uluwatu
从每晚 ¥1,280

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,050

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥820

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥820

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,280

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥20,780

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥20,780

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥5,890

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥640

Little Bohemian House

3 人数限制 1 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥6,400

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,560

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥3,070

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥3,090

Villa Gita

6 人数限制 3 卧室 1 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥5,530

Emile Estate

20 人数限制 8 卧室 4 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥6,080

Villa Mandala Rocks

12 人数限制 6 卧室 5 员工
9.8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥4,030

Villa Emile

12 人数限制 5 卧室 4 员工
9.8/10
12 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,670

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,500

Villa Dedaren

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
9 客户评价
更多度假别墅

乌鲁瓦图别墅