Uluwatu
从每晚 ¥ 2,020

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,500

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,500

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,120

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
8.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,020

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
10/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 13,270

Villa Cahaya

12 人数限制 6 卧室 8 员工
10/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 8,040

Villa Angin Laut

8 人数限制 4 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,120

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,230

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,830

Villa Capung

6 人数限制 3 卧室 6 员工
10/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 21,620

Villa Anugrah

10 人数限制 4 卧室 16 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,480

Villa Aum

8 人数限制 4 卧室
10/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,120

Villa Zen

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,840

Villa Bidadari Nusa Dua

14 人数限制 7 卧室 7 员工
9.8/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,000

Villa Indah Manis

16 人数限制 6 卧室 13 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 8,010

Villa Suluban Cliff

8 人数限制 4 卧室 6 员工
9.6/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 8,360

Villa Nagasutra

14 人数限制 7 卧室 10 员工
9.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,710

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
更多度假别墅

乌鲁瓦图别墅