Uluwatu
从每晚 ¥ 1,380

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,210

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 890

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 890

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,380

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,640

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 23,280

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,340

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,860

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,340

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 21,680

Villa Chintamani

10 人数限制 5 卧室 6 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,800

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,900

Villa Dedaren

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,450

The Impossible Beach House

9 人数限制 4 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,540

Villa Mandala Rocks

12 人数限制 6 卧室 5 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,340

Villa Ambar

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,340

Villa Pawana

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,340

Villa Santai Sorga

10 人数限制 5 卧室 2 员工
更多度假别墅

乌鲁瓦图别墅