Uluwatu
从每晚 ¥2,290

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,720

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥3,770

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,290

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,720

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥720

Little Bohemian House

3 人数限制 1 卧室 3 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥12,040

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,640

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥3,870

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥8,030

Emile Estate

20 人数限制 8 卧室 4 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥5,800

Villa Emile

12 人数限制 5 卧室 4 员工
9.8/10
12 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,710

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,240

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥8,200

Nagasutra Villa

14 人数限制 7 卧室 10 员工
9.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,170

Villa Lidwina

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,860

The Impossible Beach House

7 人数限制 3 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥2,630

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 2 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥8,470

Villa Forever Santai

12 人数限制 6 卧室 10 员工
更多度假别墅

乌鲁瓦图别墅