Uluwatu
从每晚 ¥1,360

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥870

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,170

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,360

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥870

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥21,280

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥21,280

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥6,230

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥680

Little Bohemian House

3 人数限制 1 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥8,470

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥6,350

Emile Estate

20 人数限制 8 卧室 4 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,540

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥4,150

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥3,220

Villa Gita

6 人数限制 3 卧室 1 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥4,660

Villa Emile

12 人数限制 5 卧室 4 员工
9.8/10
12 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥6,440

Villa Mandala Rocks

12 人数限制 6 卧室 5 员工
9.8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,190

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,920

Villa Dedaren

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
9 客户评价
更多度假别墅

乌鲁瓦图别墅