Uluwatu
从每晚 ¥ 2,040

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,520

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,520

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,130

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
8.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,030

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
10/10
10 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,130

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 9,460

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,250

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 5 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 21,830

Villa Anugrah

10 人数限制 4 卧室 16 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,040

Villa Indah Manis

16 人数限制 6 卧室 13 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,940

Villa Rose

8 人数限制 4 卧室 10 员工
8/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 7,960

Villa Cantik Pandawa

12 人数限制 6 卧室 5 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 12,910

Villa Marie

12 人数限制 6 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 13,400

Villa Markisa

10 人数限制 5 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,170

Villa Indah Manis - Main house

10 人数限制 5 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 10,960

Villa Hamsa

8 人数限制 4 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 23,240

Sohamsa Ocean Estate

18 人数限制 9 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 14,850

Villa Soham

10 人数限制 5 卧室 10 员工
更多度假别墅