Uluwatu
从每晚 ¥480

Villa Lidwina

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥690

Little Bohemian House

3 人数限制 1 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥880

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥880

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,090

Villa Papaya

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,090

Villa Zen

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,370

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,370

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,580

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,710

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,710

Villa Dedaun

6 人数限制 3 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥2,180

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,200

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,250

Villa Dream View

8 人数限制 4 卧室 2 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,370

Villa Bayu 2

4 人数限制 2 卧室
9.6/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,390

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 2 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,390

Morabito Art Cliff Capri

4 人数限制 2 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥2,610

Villa Sena

10 人数限制 5 卧室
更多度假别墅

乌鲁瓦图别墅