Uluwatu
从每晚 ¥ 1,220

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,260

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 910

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 910

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,220

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,580

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 6,510

Villa Longhouse

16 人数限制 8 卧室 16 员工
9.8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 23,160

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,480

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,990

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 4,440

Villa Pancaloka

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,740

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 22,140

Villa Chintamani

10 人数限制 5 卧室 6 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,830

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,520

The Impossible Beach House

9 人数限制 4 卧室 3 员工
Jimbaran
从每晚 ¥ 3,170

Villa CassaMia

10 人数限制 5 卧室 4 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,740

Villa Ambar

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,740

Villa Pawana

10 人数限制 5 卧室 2 员工
更多度假别墅

乌鲁瓦图,努沙杜瓦,金巴兰别墅