Uluwatu
从每晚 ¥2,290

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,720

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥3,780

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥2,290

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,720

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥720

Little Bohemian House

3 人数限制 1 卧室 3 员工
10/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥7,230

Villa Longhouse

16 人数限制 8 卧室 16 员工
9.8/10
2 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥2,680

Sunset Palms Beach Villa

8 人数限制 4 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥12,070

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥2,490

Villa Senada

8 人数限制 4 卧室
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,650

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
10/10
3 客户评价
Bukit Peninsula
从每晚 ¥4,030

Villa Lingkar

6 人数限制 3 卧室 8 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥3,880

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥8,050

Emile Estate

20 人数限制 8 卧室 4 员工
10/10
2 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥2,860

Villa Ohm

8 人数限制 4 卧室
9.8/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥5,210

Villa Jamalu

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.8/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥5,820

Villa Emile

12 人数限制 5 卧室 4 员工
9.8/10
12 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥5,510

Villa Uma Nina

12 人数限制 6 卧室 5 员工
9.6/10
6 客户评价
更多度假别墅

乌鲁瓦图,努沙杜瓦,金巴兰别墅