Uluwatu
从每晚 ¥1,680

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥3,020

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,250

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,250

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥1,680

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥730

Little Bohemian House

3 人数限制 1 卧室 3 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥14,180

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥22,690

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥7,320

Villa Longhouse

16 人数限制 8 卧室 16 员工
9.8/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥2,710

Sunset Palms Beach Villa

8 人数限制 4 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥1,680

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥9,050

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥6,800

Emile Estate

20 人数限制 8 卧室 4 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥3,300

Villa Gita

6 人数限制 3 卧室 1 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥4,020

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥2,660

Villa Senada

8 人数限制 4 卧室
10/10
2 客户评价
Bukit Peninsula
从每晚 ¥4,570

Villa Lingkar

6 人数限制 3 卧室 8 员工
10/10
2 客户评价
Nusa Dua
从每晚 ¥2,260

Villa Lucia 2

6 人数限制 3 卧室 5 员工
9.8/10
2 客户评价
更多度假别墅

乌鲁瓦图,努沙杜瓦,金巴兰别墅