Uluwatu
从每晚 ¥ 1,470

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,090

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.6/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,470

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,980

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,090

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
8.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,120

Villa Cahaya

12 人数限制 6 卧室 8 员工
10/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,720

Villa Angin Laut

8 人数限制 4 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 9,150

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,000

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,400

The Impossible Beach House

9 人数限制 4 卧室 3 员工
Jimbaran
从每晚 ¥ 2,550

Villa CassaMia

10 人数限制 5 卧室 4 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,110

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 21,400

Villa Chintamani

10 人数限制 5 卧室 6 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,860

Morabito Art Cliff Cartagena

4 人数限制 2 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,860

Morabito Art Cliff Santorini

4 人数限制 2 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,660

Morabito Art Cliff Manhattan

2 人数限制 1 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,380

Morabito Art Cliff Capri

4 人数限制 2 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,430

Morabito Art Cliff

18 人数限制 9 卧室 6 员工
更多度假别墅

乌鲁瓦图,努沙杜瓦,金巴兰别墅