Uluwatu
从每晚 ¥ 1,450

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,080

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.6/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,450

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,950

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,080

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
8.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 10,970

Villa Cahaya

12 人数限制 6 卧室 8 员工
10/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,640

Villa Angin Laut

8 人数限制 4 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 9,030

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 990

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 21,120

Villa Chintamani

10 人数限制 5 卧室 6 员工
10/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 2,520

Villa CassaMia

10 人数限制 5 卧室 4 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,360

The Impossible Beach House

9 人数限制 4 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 17,870

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,820

Morabito Art Cliff Santorini

4 人数限制 2 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,820

Morabito Art Cliff Cartagena

4 人数限制 2 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,620

Morabito Art Cliff Manhattan

2 人数限制 1 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,200

Morabito Art Cliff

18 人数限制 9 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,350

Morabito Art Cliff Capri

4 人数限制 2 卧室 6 员工
更多度假别墅

乌鲁瓦图,努沙杜瓦,金巴兰别墅