Uluwatu
从每晚 ¥ 1,410

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,260

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 910

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 910

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,410

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,750

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 23,500

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 4,880

Villa Longhouse

16 人数限制 8 卧室 16 员工
9.8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,470

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 710

Little Bohemian House

2 人数限制 2 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 7,390

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,440

Villa Emile

12 人数限制 5 卧室 4 员工
9.8/10
12 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,830

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 1,710

Villa Yasmine

7 人数限制 3 卧室 4 员工
9.6/10
10 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,750

Villa Dedaren

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,730

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,420

Nagasutra Villa

14 人数限制 7 卧室 10 员工
9.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 910

Villa Lidwina

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9/10
2 客户评价
更多度假别墅

乌鲁瓦图,努沙杜瓦,金巴兰别墅