Uluwatu
从每晚 ¥ 2,760

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.8/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,110

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.6/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,480

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,480

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,110

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,320

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 6,360

Villa Longhouse

12 人数限制 6 卧室 16 员工
9.8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 22,630

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 7,910

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Jimbaran
从每晚 ¥ 4,340

Villa Pancaloka

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,310

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 21,640

Villa Chintamani

10 人数限制 5 卧室 6 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,600

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,440

The Impossible Beach House

9 人数限制 4 卧室 3 员工
Jimbaran
从每晚 ¥ 2,580

Villa CassaMia

10 人数限制 5 卧室 4 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,850

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,310

Villa Ambar

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,310

Villa Pawana

10 人数限制 5 卧室 2 员工
更多度假别墅

乌鲁瓦图,努沙杜瓦,金巴兰别墅