Uluwatu
从每晚 ¥ 1,360

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,170

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 870

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 870

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,360

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 10,610

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 21,210

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 6,260

Villa Longhouse

16 人数限制 8 卧室 16 员工
9.8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,230

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 680

Little Bohemian House

3 人数限制 1 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,770

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 1,120

Villa Dewi Ayu

6 人数限制 3 卧室
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,650

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
10/10
3 客户评价
Bukit Peninsula
从每晚 ¥ 3,590

Villa Lingkar

6 人数限制 3 卧室 8 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,150

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 1,310

Villa Senada

8 人数限制 4 卧室
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,270

Villa Gita

6 人数限制 3 卧室 1 员工
10/10
2 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 1,010

Akhyana Village

2 人数限制 1 卧室
10/10
2 客户评价
更多度假别墅

乌鲁瓦图,努沙杜瓦,金巴兰别墅