Uluwatu
从每晚 ¥ 1,280

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,050

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 820

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 820

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,280

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 9,910

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 19,810

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 5,910

Villa Longhouse

16 人数限制 8 卧室 16 员工
9.8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,890

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 640

Little Bohemian House

3 人数限制 1 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,400

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 640

Villa Dewi Ayu

6 人数限制 3 卧室
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,560

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
10/10
3 客户评价
Bukit Peninsula
从每晚 ¥ 3,390

Villa Lingkar

6 人数限制 3 卧室 8 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,070

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 740

Villa Senada

8 人数限制 4 卧室
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,090

Villa Gita

6 人数限制 3 卧室 1 员工
10/10
2 客户评价
Jimbaran
从每晚 ¥ 1,020

Akhyana Village

2 人数限制 1 卧室
10/10
2 客户评价
更多度假别墅

乌鲁瓦图,努沙杜瓦,金巴兰别墅