Avoka

Fashion for kids, men and women, located on Jalan Kayu Aya in central Seminyak.

Avoka 주변 빌라

Villa Damai Lestari
Villa Damai Lestari

Seminyak - 3 객실

최저 290,900 /박

0.1 km 최저 Avoka

Sahana Villas
Sahana Villas

Seminyak - 3 객실

최저 588,900 /박

0.1 km 최저 Avoka

Villa Oaini
Villa Oaini

Seminyak - 1 객실

최저 259,100 /박

0.1 km 최저 Avoka

Villa Kulo
Villa Kulo

Seminyak - 3 객실

최저 229,700 /박

0.2 km 최저 Avoka

20% 할인 01/07/2019 - 31/07/2019 사이 숙박시
Villa Noa
Villa Noa

Seminyak - 3 객실

최저 577,100 /박

0.2 km 최저 Avoka

Villa Crystal
Villa Crystal

Seminyak - 4 객실

최저 388,700 /박

0.2 km 최저 Avoka

20% 할인 최대 여행 30일 전 예약시
Casa Mateo
Casa Mateo

Seminyak - 6 객실

최저 1,354,400 /박

0.2 km 최저 Avoka

3% 할인 01/08/2019 - 15/09/2019 사이 숙박시 5박 이상 숙박시
Villa Yoga
Villa Yoga

Seminyak - 7 객실

최저 1,165,900 /박

0.2 km 최저 Avoka

15% 할인 최대 여행 30일 전 예약시
Villa Alice Dua
Villa Alice Dua

Seminyak - 2 객실

최저 229,700 /박

0.2 km 최저 Avoka

20% 할인 최대 여행 30일 전 예약시
Villa Alice Satu
Villa Alice Satu

Seminyak - 2 객실

최저 229,700 /박

0.3 km 최저 Avoka

20% 할인 최대 여행 30일 전 예약시
Casa Lucas
Casa Lucas

Seminyak - 5 객실

최저 647,800 /박

0.3 km 최저 Avoka

Casa Hannah
Casa Hannah

Seminyak - 5 객실

최저 1,766,600 /박

0.3 km 최저 Avoka

Villa Banyu
Villa Banyu

Seminyak - 4 객실

최저 740,800 /박

0.3 km 최저 Avoka

20% 할인 01/07/2019 - 31/07/2019 사이 숙박시
Villa Ziva
Villa Ziva

Seminyak - 1 객실

최저 418,100 /박

0.3 km 최저 Avoka

Villa Dewata Dua
Villa Dewata Dua

Seminyak - 5 객실

최저 930,400 /박

0.4 km 최저 Avoka

Villa Dewata Satu
Villa Dewata Satu

Seminyak - 4 객실

최저 812,600 /박

0.4 km 최저 Avoka