Uluwatu
从每晚 ¥ 1,440

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,070

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 8,980

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,940

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,070

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,440

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 14,550

Villa Anugrah

10 人数限制 4 卧室 16 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 10,410

Villa Rose Ungasan

8 人数限制 4 卧室 10 员工
8/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 14,650

Villa Bayuh Sabbha

12 人数限制 5 卧室 16 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,010

Villa Indah Manis - Main house

10 人数限制 5 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,720

Villa Indah Manis

16 人数限制 6 卧室 13 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,470

Villa Gita

6 人数限制 3 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 13,490

Villa Soham

10 人数限制 5 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 10,020

Villa Hamsa

8 人数限制 4 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,720

Villa Marie

12 人数限制 6 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,180

Villa Markisa Ungasan

10 人数限制 5 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 16,040

The Pala Villa

12 人数限制 6 卧室 10 员工