Uluwatu
从每晚 ¥ 23,600

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,590

Villa Mandala Rocks

12 人数限制 6 卧室 5 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,250

Villa Cantik Pandawa

12 人数限制 6 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,090

Villa Indah Manis

12 人数限制 6 卧室 13 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,010

Villa Bayu

12 人数限制 6 卧室 5 员工
9.6/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,340

Nagasutra Villa

14 人数限制 7 卧室 10 员工
9.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 17,670

The Pala Villa

12 人数限制 6 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 7,580

Villa Saujana

12 人数限制 6 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 10,020

Villa Marie

12 人数限制 6 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,920

Villa Achara

14 人数限制 7 卧室 4 员工