Uluwatu
从每晚 ¥ 2,220

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,460

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,810

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,920

Villa Dedaren

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,470

The Impossible Beach House

9 人数限制 4 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,460

Villa Ambar

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,460

Villa Pawana

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,460

Villa Santai Sorga

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,460

Villa Tamarama

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,010

Villa Sol y Mar

8 人数限制 4 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,250

Villa Cantik Pandawa

12 人数限制 6 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,490

Villa Kalibali

8 人数限制 4 卧室 6 员工
9.6/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 19,380

Villa Anugrah

10 人数限制 4 卧室 16 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,670

Villa Ocean Breeze

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,340

Nagasutra Villa

14 人数限制 7 卧室 10 员工
9.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,430

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 2 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,460

Villa Rose

8 人数限制 4 卧室 10 员工
8/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,600

Villa Indah Manis - Main house

10 人数限制 5 卧室 10 员工
更多度假别墅