Canggu
从每晚 ¥ 2,020

Villa Baraka

8 人数限制 4 卧室 2 员工
9.6/10
6 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 1,950

Villa Kami

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.6/10
10 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 2,550

Villa Merayu

10 人数限制 5 卧室 8 员工
9.4/10
3 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 3,630

Villa Desa Roro

10 人数限制 5 卧室 6 员工
9.4/10
5 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 2,350

Villa Papu

8 人数限制 4 卧室 2 员工
10/10
7 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 6,210

Villa Uma Wana Prasta

14 人数限制 7 卧室 15 员工
10/10
3 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 2,290

Villa Yenian

10 人数限制 5 卧室 4 员工
9.8/10
8 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 4,580

Villa Kavaya

8 人数限制 4 卧室 9 员工
9.6/10
4 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 3,700

Mary's Beach Villa

10 人数限制 4 卧室 8 员工
9.4/10
3 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 5,380

Villa RedDoor

8 人数限制 4 卧室 10 员工
9.6/10
5 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 4,080

Villa Ipanema

10 人数限制 5 卧室 5 员工
9.8/10
7 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 6,950

Villa Sound of the Sea

12 人数限制 6 卧室 10 员工
9.6/10
6 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 3,030

Villa Del Boca

8 人数限制 4 卧室 4 员工
Canggu
从每晚 ¥ 3,160

Villa Toba

8 人数限制 4 卧室 6 员工
9.6/10
5 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 6,910

Villa Taman Ahimsa

14 人数限制 7 卧室 14 员工
9.8/10
3 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 2,720

Villa Valentine

10 人数限制 4 卧室 4 员工
9.2/10
5 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 5,160

Villa Astika Toyaning

8 人数限制 4 卧室 6 员工
10/10
5 客户评价
Canggu
从每晚 ¥ 8,920

Villa Arika

8 人数限制 4 卧室 6 员工
10/10
5 客户评价
更多度假别墅