Uluwatu
从每晚 ¥ 1,530

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,140

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.8/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,530

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,140

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,980

Morabito Art Cliff Santorini

4 人数限制 2 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,980

Morabito Art Cliff Cartagena

4 人数限制 2 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,480

Morabito Art Cliff Miami

4 人数限制 2 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,490

Morabito Art Cliff Capri

4 人数限制 2 卧室 6 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,240

Villa Capung

6 人数限制 3 卧室 6 员工
10/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,580

Villa Ocean Breeze

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,490

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 2 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 910

Villa Lidwina

6 人数限制 3 卧室 2 员工
8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,960

Villa Hardevi

6 人数限制 3 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,730

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,120

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,120

Villa Gita

6 人数限制 3 卧室 1 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,460

Villa Bayu 2

4 人数限制 2 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 8,110

Villa The Luxe

8 人数限制 4 卧室 7 员工