Uluwatu
从每晚 ¥ 1,380

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,200

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 880

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.4/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 880

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
9.2/10
6 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,380

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 11,620

Villa Surga Two

14 人数限制 7 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 23,230

Villa Surga One

12 人数限制 6 卧室 8 员工
9.8/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,320

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,840

Villa Yoga Bingin

24 人数限制 12 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,270

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 21,590

Villa Chintamani

10 人数限制 5 卧室 6 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,260

Villa Emile

12 人数限制 5 卧室 4 员工
9.8/10
12 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,790

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,890

Villa Dedaren

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,690

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,430

The Impossible Beach House

9 人数限制 4 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,510

Villa Mandala Rocks

12 人数限制 6 卧室 5 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,270

Villa Ambar

10 人数限制 5 卧室 2 员工
更多度假别墅

乌鲁瓦图别墅