Uluwatu
从每晚 ¥ 7,480

Villa Angin Laut

8 人数限制 4 卧室 8 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,400

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 12,350

Villa Cahaya

12 人数限制 6 卧室 8 员工
10/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 8,710

Akilea Estate

28 人数限制 14 卧室 8 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,040

Villa Kabutera

4 人数限制 2 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,880

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,040

Villa Lalita

4 人数限制 2 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,400

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,590

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 7,450

Villa Suluban Cliff

8 人数限制 4 卧室 6 员工
9.6/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,560

Villa Capung

6 人数限制 3 卧室 6 员工
10/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,040

Villa Zen

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,360

Villa Bidadari Nusa Dua

14 人数限制 7 卧室 7 员工
9.8/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,590

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.8/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 14,120

Villa Anugrah

10 人数限制 4 卧室 16 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,240

The Impossible Beach House

9 人数限制 4 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,360

Villa Karang Kembar Tiga

8 人数限制 4 卧室 7 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,530

Villa Dedaren

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.8/10
5 客户评价
更多度假别墅

乌鲁瓦图别墅