Uluwatu
从每晚 ¥ 4,420

Villa Emile

12 人数限制 5 卧室 4 员工
9.8/10
12 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,400

Nagasutra Villa

14 人数限制 7 卧室 10 员工
9.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,280

Villa Cantik Pandawa

12 人数限制 6 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 22,030

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 7,670

Villa Maiara

10 人数限制 5 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,430

Villa Bale Agung

10 人数限制 5 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 5,740

Villa Saujana

12 人数限制 6 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 9,830

Villa Markisa

10 人数限制 5 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 22,030

Villa Ambar

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 22,030

Villa Pawana

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 22,030

Villa Santai Sorga

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 12,740

Villa Grand Cliff Front Residence

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 12,230

Villa Soham

10 人数限制 5 卧室 10 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,310

Villa Kusuma

10 人数限制 5 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,420

Villa Sena

10 人数限制 5 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,950

Villa Achara

14 人数限制 7 卧室 4 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 22,030

Villa Tamarama

10 人数限制 5 卧室 2 员工