Uluwatu
从每晚 ¥ 2,770

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,490

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,490

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,440

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,610

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,440

Villa Ambar

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,440

Villa Pawana

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,440

Villa Santai Sorga

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,440

Villa Tamarama

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,160

Villa Capung

6 人数限制 3 卧室 6 员工
10/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,480

Villa Kalibali

8 人数限制 4 卧室 6 员工
9.6/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,700

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,520

Villa Ocean Breeze

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,250

Villa Zen

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,250

Villa Papaya

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,770

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 5 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 890

Villa Lidwina

6 人数限制 3 卧室 2 员工
8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,000

Villa Sol y Mar

8 人数限制 4 卧室 5 员工
更多度假别墅