Uluwatu
从每晚 ¥ 1,400

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,240

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,400

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,820

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,720

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 950

Villa Lidwina

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,450

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 2 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,700

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,280

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,380

Villa Gita

6 人数限制 3 卧室 1 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,050

Villa Sol y Mar

8 人数限制 4 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,190

Villa Capung

6 人数限制 3 卧室 6 员工
10/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,490

Villa Aum

10 人数限制 4 卧室
9.6/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,520

Villa Kalibali

8 人数限制 4 卧室 6 员工
9.6/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,120

Villa Papaya

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,690

Villa Ocean Breeze

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,120

Villa Zen

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,000

Villa Trisha

8 人数限制 4 卧室
更多度假别墅