Uluwatu
从每晚 ¥ 1,530

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,840

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.8/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,530

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.4/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,880

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,850

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,880

Villa Ambar

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,880

Villa Pawana

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,880

Villa Santai Sorga

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,880

Villa Tamarama

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,240

Villa Capung

6 人数限制 3 卧室 6 员工
10/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,590

Villa Kalibali

8 人数限制 4 卧室 6 员工
9.6/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,740

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,580

Villa Ocean Breeze

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,280

Villa Zen

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,280

Villa Papaya

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.2/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,490

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 2 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 910

Villa Lidwina

6 人数限制 3 卧室 2 员工
8/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,140

Villa Sol y Mar

8 人数限制 4 卧室 5 员工
更多度假别墅