Uluwatu
从每晚 ¥ 1,220

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,260

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,220

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,750

Villa Jamadara

10 人数限制 5 卧室 2 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,840

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,750

Villa Ambar

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,750

Villa Pawana

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,750

Villa Santai Sorga

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 18,750

Villa Tamarama

10 人数限制 5 卧室 2 员工
Uluwatu
从每晚 ¥ 6,100

Villa Sol y Mar

8 人数限制 4 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,220

Villa Capung

6 人数限制 3 卧室 6 员工
10/10
5 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,560

Villa Kalibali

8 人数限制 4 卧室 6 员工
9.6/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,270

Villa Papaya

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,730

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,310

Villa Ocean Breeze

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
8 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,270

Villa Zen

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 940

Villa Lidwina

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,470

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 2 员工
8.8/10
3 客户评价
更多度假别墅