Uluwatu
从每晚 ¥ 1,290

Villa Kayu Merah

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.8/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,060

Villa Khajuraho

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,290

Villa Markisa

6 人数限制 3 卧室 3 员工
9.2/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,570

Villa Nakar

6 人数限制 3 卧室 3 员工
10/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,090

Villa Cantik

6 人数限制 3 卧室 4 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,110

Villa Gita

6 人数限制 3 卧室 1 员工
10/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,680

Villa Doretanh

8 人数限制 4 卧室 3 员工
9.6/10
15 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,580

Cabana Emile

8 人数限制 3 卧室 4 员工
9.4/10
4 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 900

Villa Lidwina

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,260

Villa Uma Priyayi

8 人数限制 4 卧室 2 员工
8.8/10
3 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,610

Villa Dedaun

6 人数限制 3 卧室
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,790

Villa Sol y Mar

8 人数限制 4 卧室 5 员工
10/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,220

Villa Aum

10 人数限制 4 卧室
9.6/10
7 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 4,170

Villa Kalibali

8 人数限制 4 卧室 6 员工
9.6/10
1 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,030

Villa Papaya

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 2,480

Villa Ocean Breeze

8 人数限制 4 卧室 4 员工
9.4/10
9 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 1,030

Villa Zen

6 人数限制 3 卧室 2 员工
9.4/10
2 客户评价
Uluwatu
从每晚 ¥ 3,690

Villa Trisha

8 人数限制 4 卧室
更多度假别墅

3 卧室 的 乌鲁瓦图, Bali villas for rent